Ventilasjonskontroll

Blant mange av tingene som må bli gjort når man snakker om byggeservice, og generell opprettholdelse av noe, så er det ikke mange som umiddelbart kanskje tenker på ventilasjonskontroll. Spesielt fordi det er jo noe med luften å gjøre, og når man puster så føles jo som oftest også luften ren, slik at man på en måte ikke helt oppfatter at man har behov for det. Det er også naturlig at det avhenger også på hva slags bygning man befinner seg i, om man er i en blokk, rekkehus eller enebolig. Det som også er viktig er å vite hva slags type av ventilasjon man har, type av teknologi man bruker altså.

Som du sikkert forstår så er det strengere krav om man bor eller befinner seg et sted hvor det er mange folk. Spesielt om det er sted hvor barn og syke befinner seg. Slik at det er en obligatorisk ventilasjonskontroll annethvert år for skoler, barnehager og sykehjem, noe som føles ganske fornuftig egentlig. De unge og de syke er jo generelt de mest sårbare i vårt samfunn, så det fortjener også mye omtanke og oppmerksomhet.

Om du bor i en blokk eller jobber i et kontorbygg så er det litt ulikt hvor ofte dette må kontrolleres. Har du AT-ventilasjon så er det hvert 3 år, med MA-ventilasjon så er det det dobbelte, altså 6, og om du har N-ventilasjon så er det hvert 9 år. Det er jo noe som er viktig for personer å vite noe om. Bor i du en enmanns- eller tomannsbolig så er det påkrevd med ventilasjonskontroll en gang hvert 9. år. Dette er noe som de aller fleste bør vite noe om, og det er jo også slik at man faktisk ikke får veldig mye informasjon om dette. Kanskje det er på tide for deg?